Зміст: [Показати]

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН (МЕБ) КОДЕКС ЗДОРОВ'Я НАЗЕМНИХ ТВАРИН (Наземний кодекс)


РОЗДІЛ 1.3. ХВОРОБИ, ІНФЕКЦІЇ ТА ІНВАЗІЇ СПИСКУ МЕБ

Преамбула

Хвороби, інфекції та інвазії, включені до цього Розділу, були оцінені відповідно до Розділу 1.2. і складають хвороби наземних тварин списку МЕБ.

У разі внесення змін до цього списку, схвалених Всесвітньою асамблеєю делегатів, новий список набере чинності з 1 січня наступного року.

Стаття 1.3.8.

До категорії хвороб, інфекцій та інвазій бджіл належать:​

 •  Зараження медоносних бджіл Acarapis woodi (Акарапідоз (акароз) бджіл)
 •  Зараження медоносних бджіл Tropilaelaps spp. (Тропілелапсоз бджіл)
 •  Зараження медоносних бджіл Aethina tumida (жук малий вуликовий)
 •  Зараження медоносних бджіл Paenibacillus larvae (Американський гнилець)
 •  Зараження медоносних бджіл Melissococcus plutonius (Європейський гнилець)
 •  Зараження медоносних бджіл Varroa spp. (Варрооз бджіл)

В Розділі 4.15. розглядаються питання офіційного ветеринарного контролю за хворобами бджіл і їх вплив на торгівлю. Цей Розділ має розглядатися включно зі Статтями Розділу 9, присвяченому хворобам бджіл списку МЕБ.РОЗДІЛ 4.15. ОФІЦІЙНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ХВОРОБАМИ БДЖІЛ

Стаття 4.15.1. Призначення

Цей розділ призначений для висвітлення керівних принципів офіційного ветеринарного контролю за хворобами бджіл. Він необхідний для боротьби з епізоотичними хворобами бджіл на рівні країни та для виявлення випадків екзотичних хвороб, забезпечуючи тим самим безпеку міжнародної торгівлі бджолами, продуктами бджільництва та використовуваним бджільницьким обладнанням. Керівні принципи висвітлюють загальні підходи, а більш конкретні рекомендації чи вимоги містяться у розділах, присвячених хворобам бджіл.

Стаття 4.15.2. Огляд

У кожній країні чи регіоні офіційний ветеринарний контроль за хворобами бджіл має включати:

 1. офіційну реєстрацію пасік Ветеринарним чи іншим Компетентним органом в цілому по країні чи регіону;
 2. організацію постійного нагляду за здоров'ям бджіл;
 3. сертифікацію племінних пасік для торгівлі на експорт;
 4. заходи з очищення, дезінфекції та дезінвазії бджільницького обладнання;
 5. правила видачі міжнародного ветеринарного сертифіката.

Стаття 4.15.3. Офіційна реєстрація пасік ветеринарним чи іншим компетентним органом країни чи регіону

Реєстрація пасік - це перший етап створення регіонального плану управління з нагляду та контролю за хворобами бджіл. Знання щільності та розташування бджіл дозволяє створювати дієві плани відбору зразків, передбачати поширення хвороб та розробляти програми інспектування для цільових районів високого ризику.

Офіційна реєстрація місця розташування пасік має бути щорічною і вказувати, наприклад, орієнтовне розташування пасіки у наступні 12 місяців, середню кількість роїв на кожній пасіці, а також найменування та адресу основного власника бджіл на пасіці.

Спершу слід зареєструвати основне місце розташування пасіки (місце, де вулики із бджолами перебувають більшу частину року), а потім, наскільки це можливо, сезонні місця розташування пасіки.

Стаття 4.15.4. Організація постійного офіційного санітарного нагляду за пасіками

Ветеринарні чи інші Компетентні органи країн мають регулювати організацію постійного офіційного ветеринарного контролю та нагляду за пасіками.

Постійний офіційний ветеринарний контроль та нагляд за пасіками має здійснюватися під керівництвом Ветеринарного чи іншого Компетентного органу і проводитись представником чи представниками цих органів, або фахівцями призначеними для цієї мети з установ галузі бджільництва, за участю спеціально навчених і уповноважених «інспекторів і консультантів» бджолярів.

Створена таким чином служба офіційного нагляду має виконувати наступні завдання:

 1. відвідання пасік:
  a. щорічні вибіркові інспектування пасік, визначених на основі оцінки ризику на всій або частині території країни, що проводяться в періоди, найбільш придатні для виявлення хвороб;
  b. додаткові візити на пасіки з особливих причин: включаючи торгівлю, відвантаження в інші регіони, чи з інших причин, що здатні призвести до поширення хвороб;

 2. відбір зразків з метою діагностики хвороб і їх відправлення в лабораторію; результати лабораторних досліджень мають в обов'язковому порядку і оперативно надходити в Ветеринарний чи інший Компетентний орган;

 3. застосовувати санітарні заходи, що включають, зокрема, обробку бджолиних сімей, дезінфекцію інвентарю і, в разі необхідності - знищення хворих та підозрюваних у зараженні бджолосімей і забруднених матеріалів, з метою ліквідації спалаху хвороби.

Стаття 4.15.5. Сертифікація племінних пасік для міжнародної торгівлі

Ветеринарні чи інші Компетентні органи Країн-експортерів зобов'язані вести контроль дотримання умов сертифікації племінних пасік, що здійснюють експортні поставки.

Пасічники мають:

 1. мати доказ відвідання пасіки, впродовж останніх двох років уповноваженим «інспектором чи консультантом» бджолярів, що відбувається принаймні раз на рік, з використанням підходу, заснованого на оцінці ризику, в періоди, найбільш придатні для виявлення хвороб бджіл включених до списку. В ході цих візитів передбачається систематичне обстеження принаймні 10% заселених вуликів і уживаного бджолярського інвентарю (особливо, рамок), а також здійснення відбору зразків для їх відправлення в лабораторію та, залежно від епізоотичної стану Країн-імпортерів та Країн-експортерів, Ветеринарним чи іншим Компетентним органом не було повідомлено про позитивні результати щодо хвороб бджіл списку МЕБ.
 2. регулярно відбирати зразки, залежно від епізоотичної стану Країн-імпортерів та Країн-експортерів, і виявляти вільних від хвороб бджіл включених до списку. Для досягнення цього, статистично обґрунтована кількість бджолиних сімей має бути досліджена одним із методів, що відповідає вимогам відповідного Розділу Посібника наземних тварин.

Пасічники зобов'язані:

 1. негайно повідомити Ветеринарний чи інший Компетентний орган про будь-яку підозру щодо хвороб бджіл включених до списку в розташуванні пасіки чи в інших епізоотично пов'язаних пасіках;
 2. не заселяти на пасіку новий розплід (в тому числі на стадіях неповного розвитку) та не використовувати бджільницький інвентар та продукти бджільництва з інших пасік, за винятком випадків, коли ця пасіка визнана Ветеринарним чи іншим Компетентним органом, як рівноцінна або вища за зоосанітарним стаусом, або вони не піддавалися знезараженню методами, описаними у відповідних Розділах Наземного кодексу;
 3. застосовувати спеціальні методи розведення та відправлення, щоб забезпечити захист від будь-якого зовнішнього забруднення, особливо для розведення та відправлення бджолиних маток та бджіл, що їх супроводжують, та для забезпечення можливості повторного дослідження в Країні-імпортері;
 4. збирати принаймні кожні 30 днів, впродовж періоду розмноження та відправлення, відповідні зразки для відправлення в лабораторію, а всі позитивні результати офіційно повідомляти Ветеринарному чи іншому Компетентному органу.

Стаття 4.15.6. Рекомендації по санітарії, дезінфекції та дезінвазії обладнання для бджільництва

Ветеринарні чи інші Компетентні органи країн зобов'язані регулювати використання продуктів та засобів для санітарії, дезінфекції та дезінвазії обладнання для бджільництва на власній території, враховуючи наступні рекомендації.

 1. Будь-яке обладнання бджільництва, наявне в господарстві, що було визнане ураженим заразною хворобою бджіл, має піддаватися санітарним заходам, що забезпечують знищення патогенних мікроорганізмів.
 2. У всіх випадках ці заходи включають первинну очистку обладнання з подальшою його санітарною обробкою та дезінфекцією чи дезінвазією, залежно від захворювання.
 3. Будь-яке заражене та забруднене обладнання, що неможливо піддати вищеописаній обробці, слід знищити, бажано шляхом спалювання.
 4. Продукція та засоби, що використовуються для санітарії, дезінфекції та дезінвазії, мають бути визнані ефективними Ветеринарним чи іншим Компетентним органом. Їх слід використовувати таким чином, щоб виключити будь-який ризик забруднення обладнання, що в кінцевому підсумку може вплинути на здоров’я бджіл чи знизити якість продукції бджільництва.

Стаття 4.15.7. Підготовка міжнародного ветеринарного сертифіката до експорту

Цей сертифікат видається на заселені вулики, рої, маточники, використане бджільницьке обладнання та продукти бджільництва.

Цей документ має бути заповнений за зразком, наведеним в Розділі 5.10. та з урахуванням положень Розділів, присвячених окремим хворобам бджіл.


NOTA BENE: ВПЕРШЕ ПРИЙНЯТИЙ У 1976 РОЦІ ТА ОСТАННІЙ РАЗ ОНОВЛЕНИЙ У 2013 РОЦІ.


РОЗДІЛ 5.4. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ТА ПІД ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ

Стаття 5.4.4. Сертифікат

Перед відправленням тварин, сперми, овоцитів, ембріонів, інкубаційних яєць та рамок із розплодом бджіл офіційний ветеринар має впродовж 24 годин до відвантаження надати міжнародний ветеринарний сертифікат, що відповідає зразкам, затвердженим МЕБ, як зазначено в Розділах 5.10. до 5.13., і заповнений мовою, узгодженою між Країною-експортером та Країною-імпортером, і, де це необхідно, з Країнами-транзиту.


РОЗДІЛ 5.5. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ТРАНЗИТУ З МІСЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ В КРАЇНІ-ЕКСПОРТЕРІ ДО МІСЦЯ ПРИБУТТЯ В КРАЇНІ-ІМПОРТЕРІ

Стаття 5.5.3.

Країна, через яку проходить транзит товарів:

 1. сперми;
 2. овоцитів чи ембріонів;
 3. інкубаційних яєць;
 4. розплодів бджіл;
 5. продукції тваринного походження,

і яка видає дозвіл на імпорт цих товарів, не має відмовляти в їх транзиті за умови дотримання таких умов:

 1. Про запланований транзит попередньо повідомляється Ветеринарний орган, що контролює прикордонні пости.
  Це попереднє повідомлення має містити відомості стосовно видів та кількості товарів, засіб для транспортування чи судно та прикордонні пости в'їзду і виїзду з країни згідно заздалегідь визначеного маршруту по території Країни-транзитера.
 2. Якщо за результатами контролю з'ясується, що товари, які перевозяться, можуть складати небезпеку для здоров'я людей і тварин, Ветеринарний орган Країни-транзитера може замовити її повернення до Країни-експортера.
  У разі якщо повернення неможливе, Ветеринарний орган Країни-транзитера має бути негайно проінформований, тим самим надаючи можливість підтвердити висновки перед знищенням цих товарів.
 3. Суворі санітарні заходи не мають застосовуватися до транзиту означених вище товарів, коли вони транспортуються у закритих засобах для транспортування чи на суднах у контейнерах.

РОЗДІЛ 5.7. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПО ПРИБУТТЮ

Стаття 5.7.1.

3) Країна-імпортер може заборонити ввезення на свою територію тварин, якщо вона вважає, що деякі хвороби існують в Країні-експортері або Країнах-транзитерах, що передують у маршруті, та які здатні вразити тварин на її території. У випадку транзитних країн заборона не має поширюватися на бджіл, які перевозяться в надійно закритих засобах для транспортування чи на суднах у контейнерах.


Стаття 5.7.2.

 1. Будь-яка Країна-імпортер має приймати на свою територію лише:
  a) сперму;
  б) овоцити чи ембріони;
  в) інкубаційні яйця;
  г) розплід бджіл,
  що супроводжуються міжнародним ветеринарним сертифікатом.
 2. Країна-імпортер може вимагати завчасне повідомлення про заплановану дату в'їзду на її територію будь-якої партії вищеозначених товарів, з зазначенням виду, кількості, характеру і упаковки продукції, а також назву прикордонних постів, що будуть використовуватися.
 3. Країна може заборонити ввезення вищеозначених товарів на свою територію, якщо вона вважає, що в Країні-експортері або Країнах-транзитерах, що передують у маршруті, існують певні хвороби, можуть бути занесені із цими товарами з Країни-експортера на власну територію.
 4. Країна може заборонити ввезення на свою територію вищеозначених товарів, доставлених на один із її прикордонних постів, якщо вони не супроводжуються міжнародним ветеринарним сертифікатом, що відповідає вимогам Країни-імпортера.

  За цих обставин Ветеринарний орган Країни-експортера має бути негайно повідомлений, а товари можуть бути повернуті Країні-експортеру або поміщені на карантин та/або знищені.


ГЛАВА 5.10. ЗРАЗКИ ВЕТЕРИНАРНИХ СЕРТИФІКАТІВ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ, ІНКУБАЦІЙНИМИ ЯЙЦЯМИ ТА ПРОДУКЦІЄЮ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 5.10.1. Пояснення до ветеринарних сертифікатів для міжнародної торгівлі живими тваринами, інкубаційними яйцями та продукцією тваринного походження

1. Загальні зауваження

Будь ласка, заповніть сертифікат у паперовій формі друкованими літерами. Щоб підтвердити вибір, позначте поле хрестиком (X). Переконайтеся, що жодна частина сертифіката не залишається порожньою таким чином, щоб дозволити її змінити. Невідповідні поля можуть бути викреслені.

2. Частина I. Відомості про партію що відправляється

Країна: Вкажіть назву країни, яка видає сертифікат.
Графа I.1. Вкажіть найменування та повну адресу фізичної чи юридичної особи, яка відправляє вантаж. Рекомендується вказати контактні дані (номери телефонів та факсів або адресу електронної пошти).
Графа I.2. Вкажіть контрольний номер сертифіката, що використовується ветеринарним органом країни, що видала його.
Графа I.3. Вкажіть назву ветеринарного органу.
Графа I.4. Вказати найменування та повну адресу фізичної чи юридичної особи, яка отримує вантаж, на дату видачі сертифіката.
Графа I.5. Вкажіть назву країни, з якої вивозяться тварини, інкубаційні яйця, ембріони, сперма, овоцити та розплід. Для продуктів вкажіть назву країни або країн, в яких готова продукція була виготовлена, виготовлена ​​або упакована.
“Код ISO” відповідає міжнародному стандартному двобуквеному коду (Код Alpha-2 ISO 3166-1), присвоєному країні та розробленому Міжнародною організацією зі стандартизації.
Графа I.6. Зазначте назву зони походження або компартменту в Частині II сертифіката, якщо потрібно.
Графа I.7. Вкажіть назву країни призначення. „Код ISO” відповідає двобуквеному міжнародному стандартному коду (Код Альфа-2 ISO 3166-1), призначеному країні та розробленому Міжнародною організацією зі стандартизації.
Графа I.8. Зазначте назву зони призначення або компартменту в частині II сертифіката, якщо потрібно.
Графа I.9. Вкажіть назву та повну адресу місця (місць), звідки тварини чи продукція вивозяться, та вкажіть офіційне затвердження або реєстраційний номер, якщо потрібно.
Для тварин та інкубаційних яєць вкажіть назву господарства (господарств), заповідника дикої природи або заповідника.
Для сперми вкажіть назву центру штучного запліднення.
Щодо овоцитів та ембріонів, вкажіть назву, адресу та офіційний номер дозволу групи збору (але не номер приміщення для зберігання).
Для продуктів тваринного походження вкажіть назву місць або приміщень, з яких відвантажується продукція.
Графа I.10. Вкажіть назву місця, з якого вивантажуються тварини або продукти (це може бути продовження суші, море або аеропорт).
Графа I.11. Вкажіть дату виїзду. Для тварин вкажіть очікуваний час вильоту.
Графа I.12. Надайте детальну інформацію про використовуваний вид транспорту.
Визначте транспортний засіб на дату видачі свідоцтва: для повітряного транспорту вкажіть номер рейсу; для морського транспорту вкажіть назву судна; для залізничного транспорту вкажіть номер поїзда, а також номер вагона; для автомобільного транспорту вкажіть реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу та, де це можливо, номер причепа.
Графа I.13. Вкажіть назву передбачуваного перетину кордону та його ЛОКОД ООН (Торгово-транспортний кодекс ООН), якщо він існує.
Графа I.14. Вкажіть номери дозволів CITES, якщо вантажі, що перевозяться, стосуються видів, охоплених Конвенцією про міжнародну торгівлю вимираючими видами дикої флори та фауни.
Графа I.15. Опишіть товар або використовуйте заголовки опису товару з Гармонізованої системи, розробленої Світовою митною організацією.
Графа I.16. Вкажіть назву або код ГС гармонізованої системи, розробленої Світовою митною організацією.
Графа I.17. Вкажіть загальну кількість товару.
Для тварин, інкубаційних яєць та продуктів тваринного походження (сперма, овоцити або ембріони), вкажіть загальну кількість тварин, інкубаційних яєць або соломки для запліднення
Для продуктів вкажіть вагу брутто та вагу нетто, виражену в кілограмах всієї партії.
Графа I.18. Вкажіть температуру зберігання продуктів під час транспортування та зберігання.
Графа I.19. Вкажіть загальну кількість ящиків, кліток або кіосків, що використовуються для перевезення тварин або інкубаційних яєць. Вкажіть загальну кількість кріогенних контейнерів, що використовуються для транспортування сперми, овоцитів або ембріонів, а також загальну кількість упаковок у випадку продуктів.
Графа I.20. За потреби вкажіть номери контейнерів та пломб.
Графа I.21. Визначте тип упаковки продуктів (наприклад, банки та коробки), як визначено в Рекомендації № 21 - Кодекс для пасажирів, типи вантажів, упаковки та пакувальних матеріалів ООН-СЕФАТ (Центр ООН з питань спрощення торгівлі та електронних Комерція).
Графа I.22. Вкажіть призначення тварин або імпортовану продукцію.
Розмноження або розведення: це використання призначене для племінних або племінних тварин, а також для інкубаційних яєць.
Забій: це використання призначене для забою тварин.
Управління дикою природою: це використання призначене для управління популяціями диких тварин.
Торгівля домашніми тваринами: це використання призначене для тварин, яких утримують люди для їх розваги або як товариші, за винятком видів, що становлять худобу.
Виставки / викладання: ці способи використання призначені для тварин, які виставляються в зоопарках та цирках, або використовуються для занять спортом або для навчальних цілей.
Споживання людиною: це використання призначене для продуктів, призначених для споживання людиною.
Корм тваринного походження: означає будь-який продукт тваринного походження (що складається з одного або декількох інгредієнтів), перероблений, напівоброблений або в необробленому стані, коли він призначений для безпосереднього годування тварин.
Переробка: це використання призначене для продуктів тваринного походження, які повинні пройти процес трансформації, щоб зробити їх придатними для використання, для якого вони призначені.
Технічне використання: це використання призначене для продуктів, які не призначені для корму тваринам або споживання людиною. До цієї категорії належать продукти тваринного походження, призначені для використання у фармацевтичній, медичній та косметичній промисловості та інших галузях промисловості. Ці продукти можуть проходити подальші операції з переробки.
Інші: означає, що вони призначені для цілей, відмінних від тих, що вказані у запропонованій класифікації.
Графа I.23. Якщо потрібно, поставте прапорець.
Графа I.24. Надайте детальну інформацію про природу товару в достатній кількості для його ідентифікації.
Для інкубаційних тварин та яєць вкажіть вид (наукове найменування), систему ідентифікації, ідентифікаційний номер або інші деталі, що стосуються ідентифікації, кількість та, за необхідності, породу чи категорію (наприклад, телиця, бик, несучка, бройлер), вік і секс. Для тварин, що супроводжуються офіційним паспортом, слід надати номер міжнародного паспорта тварини, а до сертифіката слід додати копію паспортних даних.
Для ембріонів, овоцитів та сперми вкажіть вид (наукове найменування), ідентифікаційний знак відповідно до рекомендацій Міжнародного товариства з перенесення ембріонів (IETS) або Міжнародного комітету з контролю продуктивності в розведенні (ICAR), дату відбір проб або збір, номер схвалення центру збору або групи, ідентифікація тварини-донора, кількість та, за потреби, порода.
Щодо бджіл та бджолиного розплоду, термін "категорія" відноситься до вуликів, заселених бджолами, роями, партіями бджіл (робітниками чи трутнями), матками, бджолиним розплодом, маточником тощо. Серед детальної інформації, яку слід надати, є особливості (наприклад, марки або вік, вага чи площа поверхні), а за потреби - порода чи сорт.
Для продуктів тваринного походження вкажіть види (наукова назва), характер товарів, тип обробки, номер затвердження підприємств (бійня, розкрійний завод, переробний завод та холодильна камера), ідентифікацію партії або код дати, кількість, кількість упаковок та вага нетто.

Частина ІІ. Зоосанітарна інформація

Графа II. Заповніть цю частину відповідно до вимог, узгоджених між ветеринарними органами країни-імпортера та країни-експортера, згідно з рекомендаціями Наземного кодексу.
Графа II.a. Вкажіть контрольний номер: див. Вставку I.2.
Офіційний ветеринар Вкажіть найменування, адресу, назву та посаду, а також дату підписання та проставіть офіційний штамп ветеринарних служб.

Стаття 5.10.5. Зразок ветеринарного сертифіката для міжнародної торгівлі бджолами та розплодом

КРАЇНА:

 

Частина I: Інформація щодо відправленої вантажу I.1. Відправник:
Найменування (П.І.Б.):
Адреса:
I.2. Номер сертифіката:
I.3. Ветеринарний орган:
I.4. Одержувач:
Найменування:
Адреса:
I.5. Країна походження:
код ISO *:
I.6. Зона або компартмент походження **:
I.7. Країна призначення:
Код ISO *:
I.8. Зона призначення або компартмент **:
I.9. Місце походження:
Найменування:
Адреса:
I.10. Місце завантаження: I.11. Дата виїзду:
  I.12. Транспортних засобів: I.13. Планова прикордонна застава:
  Літак □ Судно □ Вагон □


Дорожній транспорт □ Інші □

Ідентифікація:
I.14. Номер дозволу CITES **:
  I.15. Опис товару: I.16. Код товару (код HS):
  I.17. Загальна кількість:
  I.18. I.19. Загальна кількість упакованих одиниць:
  І.20. Ідентифікація контейнерів / номер пломби: I.21.
  I.22. Товари, сертифіковані на:
         Ануїтет / відтворення □ Інше □
  I.23.
  I.24. Ідентифікація товару:
  Категорія:              Порода * / сорт *:
  Кількість: Особливості:

* Необов’язково та **, якщо на цю інформацію посилається Частина II.

 

КРАЇНА:

 

Частина II: Інформація про здоров'я тварин   II.a. Номер сертифіката:
Я, офіційний лікар ветеринарної медицини, що нижче підписався, засвідчую, що означені вище бджоли та розплід відповідають таким вимогам:
 
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Офіційний лікар ветеринарної медицини:  
  Назва та адреса (прописними літерами): Офіційна посада:
  Дата: Підпис:
  Офіційний штамп:  

 


NOTA BENE: вперше прийнятий у 1968 році; останнє оновлення, прийняте в 2011 році.


Глосарій


Ветеринар офіційний (Официальный ветеринарru, Official veterinarianen, Vétérinaire officielfr, Veterinario oficiales)
означає ветеринара, уповноваженого ветеринарним органом країни на виконання певних призначених службових завдань, пов'язаних зі здоров'ям тварин чи охороною здоров'я, інспектуванням і сертифікацією товарів згідно положень глав 5.1. і 5.2.


Вулик (Улейru, Beehiveen, Ruchefr, Colmenaes)
означає конструкцію, призначену для утримання сімей медоносних бджіл, в тому числі безрамкові вулики, вулики із закріпленими рамками, а також інші конструкції зі знімними рамками (в т.ч. вулики з молодими бджолосім'ями), виключаючи упаковку і тару, використовувану для транспортування бджіл чи їх ізоляції.


Господарство (Хозяйствоru, Establishmenten, Exploitationfr, Explotaciónes)
означає приміщення або місця, де утримуються тварини.


Дезінвазія (Дезинфестацияru, Disinfestationen, Désinfestationfr, Desinfestaciónes)
означає застосування процедур, спрямованих на усунення інвазії.


Дезінфекція (Дезинфекцияru, Disinfectionen, Désinfectionfr, Desinfecciónes)
означає процедуру зі знищення збудників інфекційних і паразитарних хвороб тварин, в тому числі і зоонозів, що проводиться після очищення місця утримання; їй піддають приміщення, транспортні засоби та предмети, які безпосередньо чи опосередковано могли бути контаміновані.


Зараження (Інфекція, захворювання) (Инфекцияru, Infectionen, Infectionfr, Infecciónes)
означає проникнення і розвиток або розмноження патогена в організмі людини або тварини.


Засіб для транспортування чи судно (Транспортное средство/судноru, Vehicle/vesselen, Véhicule/navirefr, Vehículo/buquees)
означає будь-який транспортний засіб (потяг, вантажний автомобіль, літак чи корабель), що використовується для перевезення тварин.


Заходи санітарні (Ветеринарно-санитарная мераru, Sanitary measureen, Mesure sanitairefr, Medida sanitariaes)
означає заходи, аналогічні описаним в різних розділах Кодексу здоров'я наземних тварин, призначені для захисту життя і здоров'я людей і тварин від ризиків занесення, фіксації і поширення небезпеки, на території Країни-Учасниці МЕБ.


Інвазія (Инфестацияru, Infestationen, Infestationfr, Infestaciónes)
означає зовнішнє вторгнення та/або колонізацію тварин чи їх навколишнього простору членистоногими, здатними викликати клінічні ознаки хвороби чи бути потенційними переносниками патогенів.


Кодекс наземний (Наземный кодексru, Terrestrial codeen, Code terrestrefr, Código terrestrees)
означає Кодекс здоров'я наземних тварин МЕБ.


Контейнер (Контейнерru, Containeren, Conteneurfr, Contenedores)
означає немоторизовану ємність чи іншу жорстку конструкцію, призначену для утримання тварин під час перевезення, для якої використовується один чи більше транспортних засобів.


Контроль ветеринарний офіційний (Официальный ветеринарный контрольru, Official veterinary controlen, Contrôle vétérinaire officielfr, Control veterinario oficiales)
означає процедуру отримання Ветеринарною службою інформації про місцезнаходження тварин, їх приналежність (власника або доглядача), що дозволяє їй застосовувати, в разі необхідності, відповідні заходи з охорони здоров'я тварин. Це не виключає інших сфер відповідальності Ветеринарної служби, в числі яких наприклад, безпека харчових продуктів.


Країна-експортер (Экспортирующая странаru, Exporting countryen, Pays exportateurfr, País exportadores)
означає країну, з якої товари відправляються в іншу країну.


Країна-імпортер (Импортирующая странаru, Importing countryen, Pays importateurfr, País importadores)
означає країну, що є кінцевим пунктом призначення товарів.


Країна-транзитер (Транзитная странаru, Transit countryen, Pays de transitfr, País de tránsitoes)
означає країну, через яку переміщають товари, призначені для країн-імпортерів, або в яких, лише на пунктах перетину кордону, відбувається тимчасова зупинка транспортних засобів.


Лабораторія (Лабораторияru, Laboratoryen, Laboratoirefr, Laboratorioes)
означає належним чином обладнану установу, укомплектовану технічно компетентним персоналом, який під контролем фахівців з ветеринарної діагностики відповідає за достовірність результатів. Лабораторії, що здійснюють діагностику з метою міжнародної торгівлі, сертифікує і контролює Ветеринарний орган.


Орган ветеринарний (Ветеринарный органru, Veterinary authorityen, Autorité vétérinairefr, Autoridad veterinariaes)
означає урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, в тому числі ветеринарних лікарів, параветеринарних та інших фахівців, які несуть відповідальність та компетентні у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та добробут тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ на території країни.


Орган ветеринарний статутний (Лицензирующий ветеринарный органru, Veterinary statutory bodyen, Organisme statutaire vétérinairefr, Organismo veterinario estatutarioes)
означає незалежний регуляторний орган контролю ветеринарних лікарів і параветеринарних фахівців.


Орган компетентний (Компетентный органru, Competent authorityen, Autorité compétentefr, Autoridad competentees)
означає ветеринарний чи інший урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, що несе відповідальність та компетентний у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та добробут тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ на території країни.


Оцінка ризику (Оценка рискаru, Risk assessmenten, Appréciation du risquefr, Evaluación del riesgoes)
означає оцінку ймовірності, а також біологічних та економічних наслідків проникнення, занесення, закріплення, поширення чи розповсюдження небезпеки.


Пасіка (Пасекаru, Apiaryen, Rucherfr, Colmenares)
означає один чи кілька вуликів, спосіб утримання яких дозволяє розглядати їх, як одну епізоотичну одиницю.


Пост прикордонний (Пограничный пунктru, Border posten, Poste frontalierfr, Puesto fronterizoes)
означає будь-який обладнаний аеропорт, порт, залізнична станція чи автомобільний контрольно-пропускний пункт відкритий для міжнародної торгівлі товарами, де можна проводити ветеринарну інспекцію імпорту.


Реєстрація (Регистрацияru, Registrationen, Enregistrementfr, Registroes)
означає процедуру збору, запису, надійного зберігання та надання, у відповідних випадках, доступу ветеринарним фахівцям Компетентного органу і використання ними будь-яких відомостей про тварин (даних про ідентифікацію, стан здоров'я, переміщення, сертифікацію) та епізоотичний статус фермерських господарств і територій.


Сертифікат ветеринарний міжнародний (Международный ветеринарный сертификатru, International veterinary certificateen, Certificat vétérinaire internationalfr, Certificado veterinario internacionales)
означає сертифікат, виданий згідно до положень глави 5.2., з описом відповідності експортного товару вимогам по здоров'ю тварин і здоров'ю людей.


Спалах (Вогнище) (Очагru, Outbreaken, Foyerfr, Brotees)
означає наявність одного чи кількох випадків в епізоотичній одиниці.


Статус зоосанітарний (Ветеринарный (Ветеринарно-санитарный) статусru, Animal health statusen, Statut zoosanitairefr, Estatus zoosanitarioes)
означає стан країни, зони або компартмента у відношенні хвороби тварин, визначений відповідно до критеріїв викладених у конкретній Главі про хворобу, або Главі 1.4. із Наземного кодексу.


Тварини (Животныеru, Animalen, Animalfr, Animales)
означає ссавців, рептилій, птахів чи бджіл.


Товар (Товарru, Commodityen, Marchandisefr, Mercancíaes)
означає живих тварин, продукти тваринного походження, генетичний матеріал від тварин, біологічні продукти і патологічний матеріал.


Торгівля міжнародна (Международная торговляru, International tradeen, Échanges internationauxfr, Comercio internacionales)
означає імпорт, експорт і транзит товарів.


Яйця інкубаційні (Инкубационное яйцоru, Hatching eggsen, Œufs à couverfr, Huevos para incubares)
означає запліднені яйця птахів, придатні для інкубації та висиджування.


На верх