Ukrainian Albanian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Javanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Mongolian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Welsh Yiddish

Примітка

В дужках під назвою терміна українською - в дужках представлено варіанти написання цього ж терміна російською, англійською, французькою та іспанською мовами. Терміни, відсутні в іншомовних глосаріях позначіні зірочкою (*). Терміни - стадо і поголів’я в глосарії МЕБ, чомусь мають однакове визначення???

АГЕНТ ПРОТИМІКРОБНИЙ

(ПРОТИВОМИКРОБНЫЙ АГЕНТ [ru], ANTIMICROBIAL AGENT [en], AGENT ANTIMICROBIEN [fr], AGENTE ANTIMICROBIANO [es])

означає природну, напівсинтетичну чи синтетичну речовину, що при заданих in vivo концентраціях проявляє протимікробну активність (знищує або пригнічує розвиток мікроорганізмів). Антигельмінтики та речовини, що класифіковані як дезінфікуючі засоби або антисептики, виключені із цього визначення.

АНАЛІЗ РИЗИКІВ

(АНАЛИЗ РИСКА [ru], RISK ANALYSIS [en], ANALYSE DES RISQUES [fr], ANÁLISIS DEL RIESGO [es])

означає процес, що складається з ідентифікації небезпеки, оцінки ризику, управління ризиком та інформування про ризик.

БІЙНЯ

(БОЙНЯ [ru], SLAUGHTERHOUSE/ABATTOIR [en], ABATTOIR [fr], MATADERO [es])

означає підприємство, з обладнанням для забою або вимушеного забою тварин, що використовуються для виробництва харчових продуктів тваринного походження, що має дозвіл ветеринарної служби або іншого компетентного органу.

БІОЗАХИСТ

(БИОБЕЗОПАСНОСТЬ [ru], BIOSECURITY [en], SÉCURITÉ BIOLOGIQUE [fr], BIOSEGURIDAD [es])

означає комплекс управлінських та фізичних заходів, спрямованих на зниження ризику введення, встановлення та поширення хвороб тварин, інфекцій або інвазій до, з та в межах популяції тварин.

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН

(БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ [ru], ANIMAL WELFARE [en], BIEN-ÊTRE ANIMAL [fr], BIENESTAR ANIMAL [es])

означає фізичний і психічний стан тварин пов'язаний з умовами, їх проживання і загибелі.

БОРОШНО М'ЯСО-КІСТКОВЕ

(МЯСОКОСТНАЯ МУКА [ru], MEAT-AND-BONE MEAL [en], FARINES DE VIANDE ET D'OS [fr], HARINAS DE CARNE Y HUESOS [es])

означає тверді білкові продукти, отримані внаслідок теплової обробки тканин тварин, і всі проміжні білкові продукти, відмінні від пептидів з молекулярною масою менше 10 000 дальтон і амінокислот.

ВАКЦИНАЦІЯ

(ВАКЦИНАЦИЯ [ru], VACCINATION [en], VACCINATION [fr], VACUNACIÓN [es])

означає введення вакцини у відповідності з інструкціями виробника чи за стандартами посібника наземних тварин, за наявності, з метою формування імунітету у тварини або групи тварин проти одного або кількох патогенів.

ВЕТЕРИНАР

(ВЕТЕРИНАР [ru], VETERINARIAN [en], VÉTÉRINAIRE [fr], VETERINARIO [es])

означає особу, яка має належну освіту, зареєстрована або ліцензована відповідним ветеринарним органом країни для провадження ветеринарної практики чи науки у цій країні.

ВЕТЕРИНАР ОФІЦІЙНИЙ

(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕТЕРИНАР [ru], OFFICIAL VETERINARIAN [en], VÉTÉRINAIRE OFFICIEL [fr], VETERINARIO OFICIAL [es])

означає ветеринара, уповноваженого ветеринарним органом країни на виконання певних призначених службових завдань, пов'язаних зі здоров'ям тварин чи охороною здоров'я, інспектуванням і сертифікацією товарів згідно положень глав 5.1. і 5.2.

ВИПАДОК

(СЛУЧАЙ [ru], CASE [en], CAS [fr], CASO [es])

означає інфіковану/інвазовану патогеном тварину, із наявністю чи відсутністю клінічних ознак захворювання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКА СОБАКИ

(ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК [ru], RESPONSIBLE DOG OWNERSHIP [en], COMPORTEMENT RESPONSABLE DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS [fr], PROPIEDAD RESPONSABLE DE UN PERRO [es])

означає ситуацію, коли власник бере на себе відповідальність виконувати вимоги чинного законодавства стосовно задоволення поведінкових, екологічних і фізичних потреб собаки і запобігати таким ризикам від своєї собаки (агресії, передачі хвороб чи укусів), від яких можуть постраждати інші тварини чи навколишнє середовище.

ВУЛИК

(УЛЕЙ [ru], BEEHIVE [en], RUCHE [fr], COLMENA [es])

означає конструкцію, призначену для утримання сімей медоносних бджіл, в тому числі безрамкові вулики, вулики із закріпленими рамками, а також інші конструкції зі знімними рамками (в т.ч. вулики з молодими бджолосім'ями), виключаючи упаковку і тару, використовувану для транспортування бджіл чи їх ізоляції.

ГОСПОДАРСТВО

(ХОЗЯЙСТВО [ru], ESTABLISHMENT [en], EXPLOITATION [fr], EXPLOTACIÓN [es])

означає приміщення або місця, де утримуються тварини.

ДЕЗІНВАЗІЯ

(ДЕЗИНФЕСТАЦИЯ [ru], DISINFESTATION [en], DÉSINFESTATION [fr], DESINFESTACIÓN [es])

означає застосування процедур, спрямованих на усунення інвазії.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

(ДЕЗИНФЕКЦИЯ [ru], DISINFECTION [en], DÉSINFECTION [fr], DESINFECCIÓN [es])

означає процедуру зі знищення збудників інфекційних і паразитарних хвороб тварин, в тому числі і зоонозів, що проводиться після очищення місця утримання; їй піддають приміщення, транспортні засоби та предмети, які безпосередньо чи опосередковано могли бути контаміновані.

ДОГЛЯДАЧ ТВАРИН

(РАБОТНИК, ОБРАЩАЮЩИЙСЯ С ЖИВОТНЫМИ [ru], ANIMAL HANDLER [en], PRÉPOSÉ AUX ANIMAUX [fr], OPERARIO CUIDADOR DE ANIMALES [es])

означає людину, яка володіє знаннями про поведінку і потреби тварин, рівень професійних навичок і досвід якої, дозволяє задовольняти потреби тварин, гарантуючи тим самим ефективність їх догляду і підтримання благополуччя тварин. Професійна компетентність доглядача тварин може бути досягнута шляхом професійного навчання чи завдяки практичному досвіду.

ЕВТАНАЗІЯ

(ЭВТАНАЗИЯ [ru], EUTHANASIA [en], EUTHANASIE [fr], EUTANASIA [es])

означає акт викликання смерті одним із методів, що спричиняє швидку і незворотну втрату свідомості, із заподіянням тварині мінімального болю і страждання.

ЗАБІЙ

(УБОЙ [ru], SLAUGHTER [en], ABATTAGE [fr], SACRIFICIO [es])

означає будь-який спосіб досягнення смерті тварини зі знекровленням.

ЗАБІЙ ВИМУШЕНИЙ

(ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ [ru], STAMPING-OUT POLICY [en], ABATTAGE SANITAIRE [fr], SACRIFICIO SANITARIO [es])

означає комплекс заходів, спрямованих на усунення спалаху хвороби, що здійснюється під керівництвом Ветеринарного органу, шляхом:

a) забою хворих та підозрілих у захворюванні тварин в стаді, а в разі необхідності, і тварин інших стад, які опинилися під загрозою прямого чи опосередкованого зараження внаслідок контакту між інфікованими/інвазованими тваринами чи з патогеном; умертвіння контамінованих тварин має здійснюватися згідно положень Глави 7.6.;

б) утилізації туш і, за потреби, тваринницької продукції шляхом переробки, спалювання, захоронення чи в інший спосіб, зазначений в положеннях Глави 4.12.;

в) очищення і дезінфекції приміщень згідно процедур, визначених в Главі 4.13.

ЗАВАНТАЖЕННЯ/РОЗВАНТАЖЕННЯ

(ПОГРУЗКА/ВЫГРУЗКА [ru], LOADING/UNLOADING [en], CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT [fr], CARGA/DESCARGA [es])

означає процедури завантаження - переміщення тварин зі скотобази в транспортний засіб, судно чи контейнер та розвантаження - переміщення тварин із транспортного засобу, судна чи контейнера.

ЗАКОНОДАВСТВО ВЕТЕРИНАРНЕ

(ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО [ru], VETERINARY LEGISLATION [en], LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE [fr], LEGISLACIÓN VETERINARIA [es])

означає закони, нормативно-правові акти та інші правові інструменти, що стосуються ветеринарної галузі.

ЗАСІБ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ / СУДНО

(ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/СУДНО [ru], VEHICLE/VESSEL [en], VÉHICULE/NAVIRE [fr], VEHÍCULO/BUQUE [es])

означає будь-який транспортний засіб (потяг, вантажний автомобіль, літак чи корабель), що використовується для перевезення тварин.

ЗАХОДИ САНІТАРНІ

(ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ МЕРА [ru], SANITARY MEASURE [en], MESURE SANITAIRE [fr], MEDIDA SANITARIA [es])

означає заходи, аналогічні описаним в різних розділах Кодексу здоров'я наземних тварин, призначені для захисту життя і здоров'я людей і тварин від ризиків занесення, фіксації і поширення небезпеки, на території Країни-Учасниці МЕБ.

ЗВІР ДИКИЙ ПОНЕВОЛЕНИЙ [ТВАРИНА]

(* [ru], CAPTIVE WILD [ANIMAL] [en], [ANIMAL] SAUVAGE CAPTIF [fr], [ANIMAL] SILVESTRE CAUTIVO [es])

означає тварину, фенотип якої не зазнав значного впливу внаслідок штучного відбору людиною, але яка перебуває у полоні чи іншим чином живе під прямим наглядом або контролем людини, включаючи тварин, що утримуються в зоопарках та домашніх тварин.

ЗНЕРУХОМЛЕННЯ

(ИММОБИЛИЗАЦИЯ [ru], RESTRAINT [en], IMMOBILISATION [fr], SUJECIÓN [es])

означає будь-який спосіб обмеження руху тварини.

ЗОНА

(ЗОНА [ru], ZONE [en], ZONE [fr], ZONA [es])

означає частину території країни, визначену Ветеринарним органом, на якій перебуває популяція чи субпопуляція тварин, та наділена особливим ветеринарним статусом у відношенні інфекцій чи інвазій з метою міжнародної торгівлі чи профілактики і контролю хвороб.

ЗОНА ВІЛЬНА

(БЛАГОПОЛУЧНАЯ ЗОНА [ru], FREE ZONE [en], ZONE INDEMNE [fr], ZONA LIBRE [es])

означає зону, в якій доведено відсутність будь-якої специфічної інфекції чи інвазії в популяції тварин відповідно до вимог Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

ЗОНА ЗАХИСТУ

(ЗАЩИТНАЯ ЗОНА [ru], PROTECTION ZONE [en], ZONE DE PROTECTION [fr], ZONA DE PROTECCIÓN [es])

означає зону, в межах якої запроваджено особливий режим біологічної безпеки і ветеринарно-санітарні заходи з метою попередження заносу будь-якого патогена до вільної країни або зони із сусідньої країни або зони з іншим ветеринарним статусом.

ЗОНА ІНФІКОВАНА

(ЗАРАЖЁННАЯ ЗОНА [ru], INFECTED ZONE [en], ZONE INFECTÉE [fr], ZONA INFECTADA [es])

означає зону, в якій підтверджено наявність інфекції чи інвазії, або зону, що визнана такою у відповідних розділах Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

ЗОНА СТРИМУВАННЯ

(ИЗОЛИРОВАННАЯ ЗОНА [ru], CONTAINMENT ZONE [en], ZONE DE CONFINEMENT [fr], ZONA DE CONTENCIÓN [es])

означає інфіковану зону, визначену в межах раніше вільної країни або зони, яка включає всі підозрілі та підтверджені епізоотично-пов'язані випадки, і в якій діють заходи контролю переміщень, особливий режим біологічної безпеки і ветеринарно-санітарні заходи з метою запобігання поширенню і ліквідації інфекції або інвазії.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТВАРИН

(ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ [ru], ANIMAL IDENTIFICATION [en], IDENTIFICATION DES ANIMAUX [fr], IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES [es])

означає поєднання ідентифікації зі реєстрацією тварин індивідуально - за допомогою індивідуальної ідентифікації, з унікальним ідентифікатором на кожну тварину, або колективно - в епізоотичній одиниці чи групі тварин, за допомогою єдиного унікального ідентифікатора групи.

ІНВАЗІЯ

(ИНФЕСТАЦИЯ [ru], INFESTATION [en], INFESTATION [fr], INFESTACIÓN [es])

означає зовнішнє вторгнення та/або колонізацію тварин чи їх навколишнього простору членистоногими, здатними викликати клінічні ознаки хвороби чи бути потенційними переносниками патогенів.

ІНГРЕДІЄНТ КОРМОВИЙ

(* [ru], FEED INGREDIENT [en], INGRÉDIENT D’ALIMENT POUR ANIMAUX [fr], INGREDIENTE DE PIENSO [es])

означає компонент, частину або складову будь-якої комбінації або суміші, що входить до складу корму для тварин, незалежно від того, чи має він харчову цінність у раціоні тварин, включаючи кормові добавки. Це також можуть бути органічні або неорганічні речовини рослинного (включаючи водні рослини) чи тваринного походження, водні, наземні, органічні або неорганічні речовини іншої природи.

ІНФЕКЦІЯ

(ИНФЕКЦИЯ [ru], INFECTION [en], INFECTION [fr], INFECCIÓN [es])

означає проникнення і розвиток або розмноження патогена в організмі людини або тварини.

ІНФОРМУВАННЯ ПРО РИЗИК

(ИНФОРМИРОВАНИЕ О РИСКЕ [ru], RISK COMMUNICATION [en], COMMUNICATION RELATIVE AU RISQUE [fr], INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO [es])

означає процес взаємного обміну інформацією та думками в ході процедури аналізу ризику, предметом якого є сам ризик, його фактори і висновки про ризик. Інформування здійснюють фахівці, яким доручена оцінка ризику, управління ризиком та інформування про ризик населення і галузевих операторів.

КОДЕКС НАЗЕМНИЙ

(НАЗЕМНЫЙ КОДЕКС [ru], TERRESTRIAL CODE [en], CODE TERRESTRE [fr], CÓDIGO TERRESTRE [es])

означає Кодекс здоров'я наземних тварин МЕБ.

КОМПАРТМЕНТ [ВІДДІЛЕННЯ]

(КОМПАРТМЕНТ [ru], COMPARTMENT [en], COMPARTIMENT [fr], COMPARTIMENTO [es])

означає субпопуляцію тварин одного чи кількох господарств, ізольовану від інших сприйнятливих тварин популяції завдяки єдиній системі управління біологічною безпекою, що має особливий ветеринарний статус у відношенні однієї чи кількох інфекцій чи інвазій, щодо яких вживаються заходи нагляду, біологічної безпеки і контролю з метою міжнародної торгівлі або профілактики і контролю хвороб в країні або зоні.

КОМПАРТМЕНТ ВІЛЬНИЙ

(БЛАГОПОЛУЧНЫЙ КОМПАРТМЕНТ [ru], FREE COMPARTMENT [en], COMPARTIMENT INDEMNE [fr], COMPARTIMENTO LIBRE [es])

означає компартмент, в якому відсутність патогена, що викликає певну хворобу у тварин, було доведено на основі вимог, визначених в Кодексі здоров'я наземних тварин МЕБ для визнання статусу компартменту вільного від даної хвороби.

КОНТЕЙНЕР

(КОНТЕЙНЕР [ru], CONTAINER [en], CONTENEUR [fr], CONTENEDOR [es])

означає немоторизовану ємність чи іншу жорстку конструкцію, призначену для утримання тварин під час перевезення, для якої використовується один чи більше транспортних засобів.

КОНТРОЛЬ ВЕТЕРИНАРНИЙ ОФІЦІЙНИЙ

(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ [ru], OFFICIAL VETERINARY CONTROL [en], CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL [fr], CONTROL VETERINARIO OFICIAL [es])

означає процедуру отримання Ветеринарною службою інформації про місцезнаходження тварин, їх приналежність (власника або доглядача), що дозволяє їй застосовувати, в разі необхідності, відповідні заходи з охорони здоров'я тварин. Це не виключає інших сфер відповідальності Ветеринарної служби, в числі яких наприклад, безпека харчових продуктів.

КОРМ

(* [ru], FEED [en], ALIMENT POUR ANIMAUX [fr], PIENSO [es])

означає будь-який простий або складний матеріал, (одно- або багаторазовий), оброблений, напівфабрикат або сировину, що використовується безпосередньо у годівлі наземних тварин, окрім бджіл.

КРАЇНА-ЕКСПОРТЕР

(ЭКСПОРТИРУЮЩАЯ СТРАНА [ru], EXPORTING COUNTRY [en], PAYS EXPORTATEUR [fr], PAÍS EXPORTADOR [es])

означає країну, з якої товари відправляються в іншу країну.

КРАЇНА-ІМПОРТЕР

(ИМПОРТИРУЮЩАЯ СТРАНА [ru], IMPORTING COUNTRY [en], PAYS IMPORTATEUR [fr], PAÍS IMPORTADOR [es])

означає країну, що є кінцевим пунктом призначення товарів.

КРАЇНА-ТРАНЗИТЕР

(ТРАНЗИТНАЯ СТРАНА [ru], TRANSIT COUNTRY [en], PAYS DE TRANSIT [fr], PAÍS DE TRÁNSITO [es])

означає країну, через яку переміщають товари, призначені для країн-імпортерів, або в яких, лише на пунктах перетину кордону, відбувається тимчасова зупинка транспортних засобів.

ЛАБОРАТОРІЯ

(ЛАБОРАТОРИЯ [ru], LABORATORY [en], LABORATOIRE [fr], LABORATORIO [es])

означає належним чином обладнану установу, укомплектовану технічно компетентним персоналом, який під контролем фахівців з ветеринарної діагностики відповідає за достовірність результатів. Лабораторії, що здійснюють діагностику з метою міжнародної торгівлі, сертифікує і контролює Ветеринарний орган.

ЛІКВІДАЦІЯ

(ЛИКВИДАЦИЯ [ru], ERADICATION [en], ÉRADICATION [fr], ERRADICACIÓN [es])

означає знищення і відсутність патогена в країні або зоні.

МАТЕРІАЛ ПАТОЛОГІЧНИЙ

(ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ [ru], PATHOLOGICAL MATERIAL [en], MATÉRIEL PATHOLOGIQUE [fr], MATERIAL PATOLÓGICO [es])

означає зразки, відібрані від живих або мертвих тварин, що містять або можуть містити патогени (інфекційні та/чи паразитарні агенти), що надсилаються до лабораторії.

МІСЦЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ

(МЕСТО ПОГРУЗКИ [ru], PLACE OF SHIPMENT [en], LIEU DE CHARGEMENT [fr], LUGAR DE CARGA [es])

означає місце, де товари завантажуються в транспортний засіб або передаються в транспортне агентство, що транспортує їх до іншої країни.

МОЛОКО

(МОЛОКО [ru], MILK [en], LAIT [fr], LECHE [es])

означає нормальний секрет молочних залоз дійних тварин, отриманий від однієї чи кількох процедур доїння без включень чи вилучень з нього.

МОНІТОРИНГ

(МОНИТОРИНГ [ru], MONITORING [en], SUIVI [fr], SEGUIMIENTO [es])

означає періодичну оцінку показників постійних спостережень та вимірювань змін у навколишньому середовищі чи стані здоров'я тварин.

М'ЯСО

(МЯСО [ru], MEAT [en], VIANDES [fr], CARNES [es])

означає будь-яку їстівну частину туші тварини.

М'ЯСО СИРЕ

(СЫРОЕ МЯСО [ru], FRESH MEAT [en], VIANDES FRAÎCHES [fr], CARNES FRESCAS [es])

означає м'ясо, що не піддавалося жодній обробці, здатній незворотно змінити його органолептичні та фізико-хімічні показники. Це поняття включає м'ясо - механічної обвалки, рубане (фарш), охолоджене чи заморожене.

НАГЛЯД (СПОСТЕРЕЖЕННЯ)

(НАДЗОР [ru], SURVEILLANCE [en], SURVEILLANCE [fr], VIGILANCIA [es])

означає систематичний збір, структурування та порівняння даних, пов'язаних зі здоров'ям тварин та оперативне поширення інформації з метою вжиття належних заходів.

НАГЛЯД СПЕЦІАЛЬНИЙ

(СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАДЗОР [ru], SPECIFIC SURVEILLANCE [en], SURVEILLANCE CIBLÉE [fr], VIGILANCIA ESPECÍFICA [es])

означає цільове спостереження (нагляд), спрямоване на конкретне захворювання, інфекцію, інвазію чи інтоксикацію.

НЕБЕЗПЕКА

(ОПАСНОСТЬ [ru], HAZARD [en], DANGER [fr], PELIGRO [es])

означає будь-який біологічний, хімічний чи фізичний агент, наявний у тварини чи продукті тваринного походження, а також стан тварини або продукту тваринного походження, здатний несприятливо вплинути на здоров'я.

НОТИФІКАЦІЯ (ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ)

(НОТИФИКАЦИЯ [ru], NOTIFICATION [en], NOTIFICATION [fr], NOTIFICACIÓN [es])

означає процедуру, за якою:

a. Ветеринарний орган інформує (офіційно повідомляє) Штаб-квартиру МЕБ,

b. Штаб-квартира МЕБ інформує Ветеринарний орган, про виникнення інфекційного чи інвазійного захворювання, згідно положень Глави 1.1.

ОБ’ЄМ ПРОСТОРУ ВИДІЛЕНОГО ТВАРИНІ

(ВЫДЕЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО [ru], SPACE ALLOWANCE [en], ESPACE ALLOUÉ [fr], ESPACIO DISPONIBLE [es])

означає показник площі підлоги та висоти, у розрахунку на одну тварину або масу тіла тварин.

ОГЛУШЕННЯ

(ОГЛУШЕНИЕ [ru], STUNNING [en], ÉTOURDISSEMENT [fr], ATURDIMIENTO [es])

означає будь-який механічний, електричний, хімічний чи інший вплив на тварину, що викликає негайну втрату свідомості; при застосуванні оглушення перед забоєм втрата свідомості має тривати аж до смерті тварини внаслідок власне забою; за відсутності процедури забою, оглушення має дозволяти тварині відновити свідомість.

ОДИНИЦЯ

(ЕДИНИЦА [ru], UNIT [en], UNITÉ [fr], UNIDAD [es])

означає якийсь елемент, що визначається в індивідуальному порядку і використовується для опису, наприклад, якоїсь популяції тварин чи елементів, що враховуються при відборі зразків; прикладами одиниць є окремі тварини, стада, зграї чи пасіки.

ОДИНИЦЯ ЕПІЗООТИЧНА

(ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА [ru], EPIDEMIOLOGICAL UNIT [en], UNITÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE [fr], UNIDAD EPIDEMIOLÓGICA [es])

означає групу тварин із певним епізоотичним зв'язком, які приблизно з рівною ймовірність можуть піддатись впливу патогена, оскільки поділяють спільне середовище перебуваючи в одному місці (наприклад, тварини в одному приміщенні чи на спільному пасовищі), або перебувають в одній системі управління. Поряд зі стадом чи поголів’ям епізоотичну одиницю може складати група тварин, що належать громаді одного села, або ж тварини, для догляду за якими використовується спільне обладнання чи інвентар. Епізоотичний зв'язок може також відрізнятись залежно від хвороби чи навіть штамів одного і того ж патогена.

ОРГАН ВЕТЕРИНАРНИЙ

(ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН [ru], VETERINARY AUTHORITY [en], AUTORITÉ VÉTÉRINAIRE [fr], AUTORIDAD VETERINARIA [es])

означає урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, в тому числі ветеринарних лікарів, параветеринарних та інших фахівців, які несуть відповідальність та компетентні у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та благополуччя тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ на території країни.

ОРГАН ВЕТЕРИНАРНИЙ СТАТУТНИЙ

(ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН [ru], VETERINARY STATUTORY BODY [en], ORGANISME STATUTAIRE VÉTÉRINAIRE [fr], ORGANISMO VETERINARIO ESTATUTARIO [es])

означає незалежний регуляторний орган контролю ветеринарних лікарів і параветеринарних фахівців.

ОРГАН КОМПЕТЕНТНИЙ

(КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН [ru], COMPETENT AUTHORITY [en], AUTORITÉ COMPÉTENTE [fr], AUTORIDAD COMPETENTE [es])

означає ветеринарний чи інший урядовий орган Країни-учасниці МЕБ, що несе відповідальність та компетентний у питаннях по забезпеченню або контролю проведення заходів з охорони здоров'я та благополуччя тварин, міжнародних процедур ветеринарної сертифікації та інших стандартів і рекомендацій передбачених Кодексом здоров'я наземних тварин МЕБ на території країни.

ОЦІНКА РИЗИКУ

(ОЦЕНКА РИСКА [ru], RISK ASSESSMENT [en], APPRÉCIATION DU RISQUE [fr], EVALUACIÓN DEL RIESGO [es])

означає оцінку ймовірності, а також біологічних та економічних наслідків проникнення, занесення, закріплення, поширення чи розповсюдження небезпеки.

ОЦІНКА РИЗИКУ КІЛЬКІСНА

(КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА [ru], QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT [en], APPRÉCIATION QUANTITATIVE DU RISQUE [fr], EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO [es])

означає оцінку ризику, результати якої виражені цифровими показниками.

ОЦІНКА РИЗИКУ ЯКІСНА

(КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА [ru], QUALITATIVE RISK ASSESSMENT [en], APPRÉCIATION QUALITATIVE DU RISQUE [fr], * [es])

означає оцінку ризику, де результати розрахунку ймовірності епізоотичної події або величини наслідків виражаються в термінах якості, таких як: «високий», «середній», «низький» чи «незначний».

ПАРАВЕТЕРИНАР (ПАРАВЕТЕРИНАРНИЙ ФАХІВЕЦЬ)

(ПАРАВЕТЕРИНАР (ПАРАВЕТЕРИНАРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ) [ru], VETERINARY PARAPROFESSIONAL [en], PARA-PROFESSIONNEL VÉTÉRINAIRE [fr], PARAPROFESIONAL DE VETERINARIA [es])

означає фахівця, який згідно положень Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ отримав дозвіл статутного ветеринарного органу на виконання певних визначених завдань (залежно від категорії параветеринарного фахівця), на певній території, під керівництвом і відповідальністю ветеринарного лікаря. Діяльність, якою в праві займатись різні категорії параветеринарних фахівців визначається статутним ветеринарним органом країни, залежно від кваліфікації та професійної підготовки фахівців, з урахуванням потреб країни.

ПАСІКА

(ПАСЕКА [ru], APIARY [en], RUCHER [fr], COLMENAR [es])

означає один чи кілька вуликів, спосіб утримання яких дозволяє розглядати їх, як одну епізоотичну одиницю.

ПЕРЕНОСНИК

(ПЕРЕНОСЧИК [ru], VECTOR [en], VECTEUR [fr], VECTOR [es])

означає «комаху» чи будь-якого іншого живого носія, що переносить патогена (збудника інфекції чи інвазії) від зараженої до сприйнятливої особини, кормів для тварин чи навколишнього середовища. Необов'язковим є проходження патогеном циклу розвитку в організмі переносника.

ПЕРІОД ЗАРАЗНОСТІ

(ПЕРИОД ЗАРАЗНОСТИ [ru], INFECTIVE PERIOD [en], PÉRIODE D'INFECTIOSITÉ [fr], PERÍODO DE INFECCIOSIDAD [es])

означає максимальний термін, впродовж якого заражена/уражена тварина може бути джерелом інфекції/інвазії.

ПЕРІОД ІНКУБАЦІЙНИЙ

(ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД [ru], INCUBATION PERIOD [en], PÉRIODE D'INCUBATION [fr], PERÍODO DE INCUBACIÓN [es])

означає максимальний період, між проникненням патогена в організм тварини і проявом перших клінічних ознак захворювання.

ПЕРІОД ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ

(ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ РЕЙСУ [ru], PRE-JOURNEY PERIOD [en], PÉRIODE ANTÉRIEURE AU VOYAGE [fr], PERÍODO ANTERIOR AL VIAJE [es])

означає період, впродовж якого тварин ідентифікують, а часто і групують в партії, перед завантаженням.

ПЕС БЕЗДОМНИЙ

([ЖИВОТНОЕ] БЕЗНАДЗОРНОЕ [ru], STRAY DOG [en], CHIEN ERRANT [fr], PERRO VAGABUNDO [es])

означає будь-яку собаку, яка не знаходиться під безпосереднім контролем людини, або яка ймовірно, бродить.

Серед типів бродячих собак варто згадати серед інших:

a. бродячий собака із власником - на прогулянці, без постійного нагляду та обмеження у будь-який момент часу;

b. бродячий собака без власника - собака на волі;

c. дикий собака: домашній собака, що повернувся у дику природу і більше не залежить безпосередньо від людини.

ПЛАН БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

(ПЛАН БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ [ru], BIOSECURITY PLAN [en], PLAN DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE [fr], PLAN DE BIOSEGURIDAD [es])

означає план, в якому визначено потенційно можливі шляхи занесення і поширення чи розповсюдження хвороби в зоні або компартменті, включає перелік та опис, передбачених та затверджених заходів, призначених для зменшення ризику захворювання, якщо це можливо, згідно рекомендацій Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

ПОГОЛІВ'Я

(ПОГОЛОВЬЕ [ru], HERD [en], TROUPEAU [fr], MANADA [es])

означає групу тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або групу диких, стадних тварин. Стадо зазвичай визнається епізоотичною одиницею.

ПОПУЛЯЦІЯ

(ЖИВОТНАЯ ПОПУЛЯЦИЯ [ru], POPULATION [en], POPULATION [fr], POBLACIÓN [es])

означає групу одиниць, що мають спільну характерну особливість.

ПОСІБНИК НАЗЕМНИХ ТВАРИН

(НАЗЕМНОЕ РУКОВОДСТВО [ru], TERRESTRIAL MANUAL [en], MANUEL TERRESTRE [fr], MANUAL TERRESTRE [es])

означає посібник МЕБ із лабораторної діагностики і вакцинопрофілактики для наземних тварин.

ПОСТ ПРИКОРДОННИЙ

(ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ [ru], BORDER POST [en], POSTE FRONTALIER [fr], PUESTO FRONTERIZO [es])

означає будь-який обладнаний аеропорт, порт, залізнична станція чи автомобільний контрольно-пропускний пункт відкритий для міжнародної торгівлі товарами, де можна проводити ветеринарну інспекцію імпорту.

ПОШИРЕНІСТЬ (ІНЦИДЕНТНІСТЬ)

(РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ [ru], INCIDENCE [en], INCIDENCE [fr], INCIDENCIA [es])

означає кількість нових випадків чи спалахів захворювання, виявлених у популяції тварин, які перебувають під загрозою, у визначеній географічній зоні впродовж певного інтервалу часу.

ПРАКТИКА ЯКІСНОГО ВИРОБНИЦТВА

(НАДЛЕЖАЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ (ЭТАЛОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ) [ru], GOOD MANUFACTURING PRACTICE [en], BONNES PRATIQUES DE FABRICATION [fr], BUENA PRÁCTICA DE FABRICACIÓN [es])

означає будь-яку практику виробництва та випробування, визнану Компетентним органом, щоб гарантувати якість продукту.

ПРЕВАЛЕНТНІСТЬ

(ПРЕВАЛЕНТНОСТЬ [ru], PREVALENCE [en], PRÉVALENCE [fr], PREVALENCIA [es])

означає загальну кількість випадків або спалахів захворювання в популяції тварин, що знаходяться під загрозою, в даній географічній зоні і в певний час.

ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ОФІЦІЙНА

(ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ [ru], OFFICIAL CONTROL PROGRAMME [en], PROGRAMME OFFICIEL DE CONTRÔLE [fr], PROGRAMA OFICIAL DE CONTROL [es])

означає програму, яку схвалив, керує або контролює виконання Ветеринарний орган Країни-учасниці МЕБ, з метою контролю переносників, патогенів або хвороб шляхом застосування конкретних заходів по всій країні або у межах зони чи компартменту цієї Країни-учасниці МЕБ.

ПРОДУКТ ВЕТЕРИНАРНИЙ МЕДИКАМЕНТ

(ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИЙ ПРОДУКТ (ВЕТЕРИНАРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ) [ru], VETERINARY MEDICINAL PRODUCT [en], PRODUIT MÉDICAL VÉTÉRINAIRE [fr], PRODUCTO MÉDICO VETERINARIO [es])

означає будь-який продукт із затвердженими вимогами, щодо профілактичного, лікувального чи діагностичного ефекту, або для зміни певних фізіологічних функцій при введенні або застосуванні до тварини.

ПРОДУКТ МОЛОЧНИЙ

(МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ [ru], MILK PRODUCT [en], PRODUIT LAITIER [fr], PRODUCTOS LÁCTEOS [es])

означає продукт, отриманий в результаті будь-якої переробки молока.

ПРОДУКТ М'ЯСНИЙ

(МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ [ru], MEAT PRODUCTS [en], PRODUITS À BASE DE VIANDE [fr], PRODUCTOS CÁRNICOS [es])

означає м'ясо, яке було піддано обробці, що необоротно змінює його органолептичні та фізико-хімічні характеристики.

ПРОЗОРІСТЬ

(* [ru]* [en]TRANSPARENCE [fr]* [es])

означає наявність процедури детального документування всіх даних, інформації, припущень, методів, результатів, обговорень і висновків, що використовуються для аналізу ризиків. Висновки мають бути об'єктивними, логічними і важливими, а документ має містити всі необхідні посилання.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ТВАРИН

(ПРОСЛЕЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ [ru], ANIMAL TRACEABILITY [en], TRAÇABILITÉ ANIMALE [fr], TRAZABILIDAD DE LOS ANIMALES [es])

означає здатність простежити за твариною чи групою тварин на всіх стадіях життя цієї тварини або групи тварин.

ПТАХИ ДОМАШНІ

(ДОМАШНЯЯ ПТИЦА [ru], POULTRY [en], VOLAILLES [fr], AVES DE CORRAL [es])

означає всіх домашніх птахів, включаючи домашніх дворових птахів (вільний вигул), які використовуються для виробництва товарного м'яса, яєць та/чи інших товарних продуктів, поповнення запасів дичини чи для відтворення птахів усіх цих категорій, а також бійцівських півнів, незалежно від мети їх остаточного призначення.

До домашніх не належать птахи, що утримуються в неволі з інших причин, аніж ті, що вже перераховані у попередньому абзаці (наприклад, птахи, вирощені для виставок, перегонів, змагань та інших публічних показів; а також і птахи із цих категорій, що використовуються для відтворення або торгівлі; птахи компаньйони тощо).

ПТАШЕНЯТА ДОБОВІ

(СУТОЧНЫЕ ПТЕНЦЫ [ru], DAY-OLD BIRDS [en], OISEAUX D'UN JOUR [fr], AVES DE UN DÍA [es])

означає птахів у віці не більше 72 годин після вилуплення.

ПУНКТ ВІДБОРУ

(ПУНКТ ОТБОРА [ru], COLLECTION CENTRE [en], CENTRE DE COLLECTE [fr], CENTRO DE RECOLECCIÓN [es])

означає об'єкт (установу), сертифіковану Ветеринарним органом, на відбір овоцитів або ембріонів, виключно від тварин-донорів, що відповідають вимогам Кодексу здоров'я наземних тварин МЕБ.

ПУНКТ ВІДПОЧИНКУ

(ПУНКТ ОСТАНОВКИ [ru], RESTING POINT [en], POINT D'ARRÊT [fr], LUGAR DE DESCANSO [es])

означає місце, призначене для тимчасової зупинки рейсу, з метою відпочинку, годівлі та напування тварин; тварини можуть або залишатися в транспортному засобі, судні чи контейнері або бути вивантажені для відпочинку, годівлі та напування.

РЕЄСТРАЦІЯ

(РЕГИСТРАЦИЯ [ru], REGISTRATION [en], ENREGISTREMENT [fr], REGISTRO [es])

означає процедуру збору, запису, надійного зберігання та надання, у відповідних випадках, доступу ветеринарним фахівцям Компетентного органу і використання ними будь-яких відомостей про тварин (даних про ідентифікацію, стан здоров'я, переміщення, сертифікацію) та епізоотичний статус фермерських господарств і територій.

РЕЙС

(РЕЙС [ru], JOURNEY [en], VOYAGE [fr], VIAJE [es])

означає перевезення тварин, починаючи з моменту першого завантаження тварини на транспортний засіб, судно чи в контейнер і закінчуючи, вивантаженням із нього останньої тварини і включає в себе періоди зупинок і відпочинку тварин. По завершенні одного рейсу тварини, що транспортувались не відправляються в наступний рейс, поки не пройде достатній проміжок часу, для їх відпочинку і відновлення сил, із забезпеченням якісної годівлі і водопою.

РИЗИК

(РИСК [ru], RISK [en], RISQUE [fr], RIESGO [es])

означає ймовірність виникнення та потенційну величину наслідків несприятливого впливу здоров'ю людини чи тварин, з точки зору біологічних і економічних показників.

РИНОК

(РЫНОК [ru], MARKET [en], MARCHÉ [fr], MERCADO [es])

означає місце, де зосереджують тварин призначених для обміну чи продажу.

СЕРТИФІКАТ ВЕТЕРИНАРНИЙ МІЖНАРОДНИЙ

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ [ru], INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE [en], CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE INTERNATIONAL [fr], CERTIFICADO VETERINARIO INTERNACIONAL [es])

означає сертифікат, виданий згідно до положень глави 5.2., з описом відповідності експортного товару вимогам по здоров'ю тварин і здоров'ю людей.

 

СЕРТИФІКОВАНИЙ (ДОЗВОЛЕНИЙ)

(СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ (РАЗРЕШЁННЫЙ) [ru], APPROVED [en], AGRÉÉ [fr], AUTORIZADO [es])

означає офіційно затверджений, акредитований чи зареєстрований Ветеринарним органом засіб.

СИРОВИНА КИШКОВА

(КИШЕЧНОЕ СЫРЬЁ [ru], CASINGS [en], BOYAUX [fr], TRIPAS [es])

означає кишки і сечові міхури, які після очищення були оброблені шляхом вискоблювання, знежирення і промивання та піддані процесу соління.

СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТВАРИН

(СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ [ru], ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEM [en], SYSTÈME D'IDENTIFICATION DES ANIMAUX [fr], SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES [es])

означає ряд компонентів, таких як дані по ідентифікації господарств, тварин власників чи доглядачів, переміщення тварин та інші інтегровані і чітко гармонізовані з ідентифікацією тварин записи.

СИСТЕМА РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ

(СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ [ru], EARLY DETECTION SYSTEM [en], SYSTÈME DE DÉTECTION PRÉCOCE [fr], SISTEMA DE DETECCIÓN PRECOZ [es])

означає систему, що дозволяє здійснювати раннє виявлення та з’ясування стану вторгнення або виникнення захворювань чи інфекцій в країні, зоні або компартменті. Система раннього виявлення має перебувати під контролем Ветеринарної служби і відповідати наступним критеріям:

  1. репрезентативне охоплення конкретних популяцій тварин територіальними органами Ветеринарної служби;
  2. здатність ефективної діагностики хвороб та інформування про захворювання;
  3. доступ до послуг лабораторій, здатних діагностувати та диференціювати відповідні хвороби;
  4. програма навчання, спрямована на підвищення обізнаності ветеринарних лікарів, параветеринарних фахівців, власників і доглядачів тварин та інших осіб, дотичних до тварин по виявленню та повідомлення про незвичайні інциденти, пов'язані зі здоров'ям тварин;
  5. юридичне зобов'язання приватних ветеринарних лікарів щодо інформування про захворювання тварин Ветеринарного органу країни;
  6. функціонування державної структури управління.

СКОТОБАЗА

(СКОТОПРИЁМНИК [ru], LAIRAGE [en], LOCAUX DE STABULATION [fr], ESTABULACIÓN [es])

означає огороджений майданчик, загін чи іншу зону очікування, призначену для тимчасового розміщення тварин та догляду за ними (годівлі, напування, відпочинку тощо) перед їх переміщенням або ж використанням для інших потреб, а також і перед забоєм.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРНА

(ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА [ru], VETERINARY SERVICES [en], SERVICES VÉTÉRINAIRES [fr], SERVICIOS VETERINARIOS [es])

означає державну або приватну організацію, що забезпечує реалізацію заходів щодо збереження здоров'я і благополуччя тварин, а також інші стандарти і рекомендації, що містяться в Кодексах МЕБ - Кодексі здоров'я наземних тварин і Кодексі здоров'я водних тварин на території країни. Ветеринарні служби перебувають під прямим керівництвом та контролем Ветеринарного органу. Приватні ветеринарні організації, ветеринарні лікарі, параветеринарні фахівці та фахівці з охорони водних тварин, зазвичай, акредитовані ветеринарним органом або уповноваженим нею на виконання делегованих їм державною ветеринарною службою завдань.

СМЕРТЬ

(СМЕРТЬ [ru], DEATH [en], MORT [fr], MUERTE [es])

означає незворотну втрату активності головного мозку, що проявляється втратою рефлексів стовбурової частини мозку.

СОБАКА ВЛАСНИКА

(СОБАКА, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА [ru], OWNED DOG [en], CHIEN DÉPENDANT D’UN PROPRIÉTAIRE [fr], PERRO CON PROPIETARIO [es])

означає будь-яку собаку, за яку відповідає людина.

СПАЛАХ (ВОГНИЩЕ)

(ОЧАГ [ru], OUTBREAK [en], FOYER [fr], BROTE [es])

означає наявність одного чи кількох випадків в епізоотичній одиниці.

СТАДО

(СТАДО [ru], FLOCK [en], CHEPTEL [fr], REBAÑO [es])

означає групу тварин одного виду, що вирощуються разом під контролем людини, або групу диких тварин, що проявляють стадний інстинкт. Стадо зазвичай вважається епізоотичною одиницею.

СТАНЦІЯ КАРАНТИННА

(КАРАНТИННАЯ СТАНЦИЯ [ru], QUARANTINE STATION [en], STATION DE QUARANTAINE [fr], ESTACIÓN DE CUARENTENA [es])

означає місце чи установу, що перебуває під контролем Ветеринарного органу, де тварини утримуються в ізоляції, без прямого чи непрямого контакту з іншими тваринами, з метою запобігання будь-якого поширення окремих патогенів за межі цього місця чи установи, і де за тваринами спостерігають впродовж певного терміну і, за необхідності, проводять діагностику чи лікування.

СТАТУС ЗООСАНІТАРНИЙ

(ВЕТЕРИНАРНЫЙ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ) СТАТУС [ru], ANIMAL HEALTH STATUS [en], STATUT ZOOSANITAIRE [fr], ESTATUS ZOOSANITARIO [es])

означає стан країни, зони або компартмента у відношенні хвороби тварин, визначений відповідно до критеріїв викладених у конкретній Главі про хворобу, або Главі 1.4. із Наземного кодексу.

СУБПОПУЛЯЦІЯ

(СУБПОПУЛЯЦИЯ [ru], SUBPOPULATION [en], SOUS-POPULATION [fr], SUBPOBLACIÓN [es])

означає окрему частину популяції тварин, що ідентифікується за специфічними зоосанітарними характеристиками.

ТВАРИНА ДИКА

([ЖИВОТНОЕ] ДИКОЕ [ru], FERAL [ANIMAL] [en], [ANIMAL] FÉRAL [fr], [ANIMAL] ASILVESTRADO [es])

означає тварину, яка належить до одомашнених видів, що більше не живуть під наглядом або під безпосереднім контролем людини.

ТВАРИНА ДИКА В НЕВОЛІ

([ЖИВОТНОЕ] ДИКОЕ В НЕВОЛЕ [ru], WILD [ANIMAL] [en], [ANIMAL] SAUVAGE [fr], [ANIMAL] SILVESTRE [es])

означає тварину, фенотип якої не зазнав впливу відбору людиною і життя якої не перебуває під безпосереднім наглядом чи контролем людини (в т.ч. тварини зоологічних парків і компаньйони).

ТВАРИНА ДЛЯ ЗАБОЮ

(УБОЙНОЕ ЖИВОТНОЕ [ru], ANIMAL FOR SLAUGHTER [en], ANIMAL DE BOUCHERIE [fr], ANIMAL PARA SACRIFICIO [es])

означає тварину, призначену для скорого (впродовж короткого часу) забою, під контролем Компетентного ветеринарного органу.

ТВАРИНА ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ АБО ВИРОЩУВАННЯ

(ПЛЕМЕННОЕ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ [ru], ANIMAL FOR BREEDING OR REARING [en], ANIMAL DE REPRODUCTION OU D'ÉLEVAGE [fr], ANIMAL DE REPRODUCCIÓN O DE CRÍA [es])

означає будь-яку одомашнену або виведену в неволі тварину, не призначену для скорого (впродовж короткого часу) забою.

ТВАРИНИ

(ЖИВОТНЫЕ [ru], ANIMAL [en], ANIMAL [fr], ANIMAL [es])

означає ссавців, рептилій, птахів чи бджіл.

ТОВАР

(ТОВАР [ru], COMMODITY [en], MARCHANDISE [fr], MERCANCÍA [es])

означає живих тварин, продукти тваринного походження, генетичний матеріал від тварин, біологічні продукти і патологічний матеріал.

ТОВАР БЕЗПЕЧНИЙ

(БЕЗРИСКОВЫЙ ТОВАР [ru], SAFE COMMODITY [en], MARCHANDISE DÉNUÉE DE RISQUES [fr], MERCANCÍA SEGURA [es])

означає товар, який може продаватися без необхідності вжиття заходів щодо зменшення ризику, по одній із інфекційних чи інвазійних хвороб списку МЕБ, незалежно від статусу країни чи зони його походження з цієї хвороби.

ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА

(МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ [ru], INTERNATIONAL TRADE [en], ÉCHANGES INTERNATIONAUX [fr], COMERCIO INTERNACIONAL [es])

означає імпорт, експорт і транзит товарів.

УМЕРТВІННЯ

(УМЕРЩВЛЕНИЕ [ru], KILLING [en], MISE À MORT [fr], MATANZA [es])

означає будь-який спосіб досягнення смерті тварини.

УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ'ЯМ ТВАРИН

(УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ЖИВОТНЫХ [ru], ANIMAL HEALTH MANAGEMENT [en], GESTION DE LA SANTÉ ANIMALE [fr], GESTIÓN DE LA SANIDAD ANIMAL [es])

означає систему, призначену для оптимізації фізичного здоров'я, поведінки і благополуччя тварин. Вона включає в себе профілактику хвороб тварин, лікування тварин та контроль хвороб і порушення станів, що впливають на окрему тварину і стадо або стадо тварин, а також включає письмову документацію про хвороби, травми, смертельні випадки та потенційні лікарські процедури.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

(УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ [ru], RISK MANAGEMENT [en], GESTION DU RISQUE [fr], GESTIÓN DEL RIESGO [es])

означає процес визначення, вибору та вжиття заходів, що можуть бути застосовані для зниження рівня ризику.

ФАУНА ДИКА

(ДИКАЯ ФАУНА [ru], WILDLIFE [en], FAUNE SAUVAGE [fr], FAUNA SILVESTRE [es])

означає бездомних тварин, поневолених диких тварин і диких тварин.

ХВОРОБА ВКЛЮЧЕНА ДО СПИСКУ

(БОЛЕЗНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ [ru], NOTIFIABLE DISEASE [en], MALADIE À DÉCLARATION OBLIGATOIRE [fr], ENFERMEDAD DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA [es])

означає хворобу, включену до затвердженого Ветеринарним органом списку, про підозру чи виявлення якої невідкладно має бути повідомлено Ветеринарний орган, згідно законодавства країни.

ХВОРОБА НЕСПОДІВАНА (ЕМЕРДЖЕНТНА)

(ЭМЕРДЖЕНТНАЯ БОЛЕЗНЬ [ru], EMERGING DISEASE [en], MALADIE ÉMERGENTE [fr], ENFERMEDAD EMERGENTE [es])

означає новий несподіваний прояв хвороби у тварини, інфекційного чи інвазійного характеру, що призводить до значного впливу на здоров'я тварин чи людей внаслідок:

a. зміни відомого патогена (збудника інфекції чи інвазії), його поширення на нову географічну територію чи вид тварин, в якого він до цього був відсутній; або

b. раніше невідомий збудник або хвороба, діагностована вперше.

ХВОРОБИ СПИСКУ МЕБ

(СПИСОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ [ru], LISTED DISEASE [en], MALADIE LISTÉE [fr], ENFERMEDAD DE LA LISTA DE LA OIE [es])

означає інфекційні та інвазії хвороби, зазначені в Главі 1.3. після схвалення Всесвітньою Асамблеєю делегатів МЕБ.

ЦЕНТР ШТУЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ

(ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ [ru], ARTIFICIAL INSEMINATION CENTRE [en], CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE [fr], CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL [es])

означає об'єкт (установу), сертифіковану Ветеринарним органом країни, згідно вимог, визначених в Кодексі здоров'я наземних тварин МЕБ, для відбору, обробки та/або зберігання сперми.

ШКВАРКИ

(БЕЛКОВЫЙ БРИКЕТ [ru], GREAVES [en], CRETONS [fr], CHICHARRONES [es])

означає білоквмісний залишок, отриманий після часткового відділення жиру і води внаслідок переробки туш.

ШТАБ-КВАРТИРА

(ПРАВЛЕНИЕ [ru], HEADQUARTERS [en], SIÈGE [fr], SEDE [es])

означає Постійний секретаріат Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, що знаходиться за адресою:

12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE

Телефон: 33-(0) 1 44 15 18 88

Факс: 33-(0) 1 42 67 09 87

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сайт: http://www.oie.int

ЩІЛЬНІСТЬ ЗАВАНТАЖЕННЯ

(ПЛОТНОСТЬ ПОГРУЗКИ [ru], STOCKING DENSITY [en], ENSITÉ DE CHARGEMENT [fr], DENSIDAD DE CARGA [es])

означає кількість або масу тіла тварин на одиницю площі транспортного засобу, судна чи контейнера.

ЯЙЦЯ ІНКУБАЦІЙНІ

(ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО [ru], HATCHING EGGS [en], ŒUFS À COUVER [fr], HUEVOS PARA INCUBAR [es])

означає запліднені яйця птахів, придатні для інкубації та висиджування.

На верх